1 = 4/4 G |Em9       Em       |Bm            |C                   |Am      B  漫漫的长路 有谁能   陪我一起往前走 寂寞的黑夜里 谁能和  我相偎依 |Em9        Em          |Am    |D               |Em  爱情的故事 有谁能一次   说得清 没有你明天要怎么 过   而我们这些 C                       |Bm            |Am             |C            D 痴心的话 不变的心 经不起 一丝风和雨 一  点一滴 不能想起 无法回忆的伤 痛  我 Em           C        |Bm           |C             D      |Em 怎么能够说忘 就能忘 你 留下的一切 但 我却怎么记不住 你的容颜