AM        Dm      Fm             Em  我的家乡在日喀则  那里有条美丽的河 AM          Dm       Fm      Em        Am 阿妈拉说牛羊满山坡  那是因为”菩萨”保佑的 AM         Dm        Fm          Em 蓝蓝的天上白云朵朵   美丽河水泛清波 AM          Dm     Fm      Em    Am 雄鹰从这里展翅飞过 留下那段动人的歌 Am           Em    F   Dm     Fm  Dm  Am  哦 嘛利 嘛利……