C               Em    淡淡地迎著风吹  默默地呆在街中    F                D      G    仲夏为何是更冻  我内心冰封    C             Em      G    思想失去脑袋  傻痴的去躲    F       F         D    G    想见你 但竟怕你  我心苦楚  * 昨日是场梦  美梦  昨日热情尽失踪    昨日是谁被刺痛  我是否迷朦    双手冰冷颤抖  藏於黑暗中    苦笑我  是苦笑我  已知苦果    C          D     F    Em  # 多么真心的说话  没有认同     F       G      C    藏在你的伤口已很深    C          D      F   Em    一颗伤心的眼泪  断了情缘    F        G      C    原谅没有珍惜这份爱