C   Dm     G       Em 张开 大嘴 话说一只牛在天上飞 不怕 丢脸 强烈发扬一个新概念   C    Dm         Em      G 满天 口水 脸上搓下来半斤的灰 耍赖 犯贱 使出绝招只为一毛钱   Em     Am     Dm      G 脸皮 有多厚 不一定能追到女朋友 脸皮 有多厚 不一定能出名又长寿   Em   Am           G 大声 一吼 不要脸才能大步走 大声 一吼 要摆平天下无敌手         Am 不要脸呀不要脸 Am        G       Em 不要脸的人坐在你的旁边         Am 不要脸呀不要脸 Am        Em 不要脸的人说谎不算欺骗         Am 不要脸呀不要脸             G       Em 不要脸的人不像我缺个心眼         Am 不要脸呀不要脸   Dm          G 要钱要命但不要脸  ..