1=E E         A                 E       A 妈妈不要再多罗嗦      请不要为我担心和难过 路边树上的花开了      结出了巨大鲜艳的苹果  B             B               A       E 前面是一片绚丽的景色      何必在乎那结果 就让我身体带动着胳膊      去挖掘丢失的快乐        E            A          B         B 噢-别理我    我烦着呐    这样的生活我已经受够了        E            A          B        B    别理我    我烦着呐    我想要快乐的活着