Am        D         G  /#F Em 这些话只说一次   我真心让你走 Am        D         G          B7 那双更温柔的手   将来你要好好的握 Am        D      G  /#F   Em 既然走他的路  不要再等谁回头        Am        D 我的祝福   就这麼多   C          G       B7        Em 从今后若还能相逢   请安静从身边走过   C         BM         Am          D 你只要低头  别叫住我   给我个背影就够   C           G     B7          Em 我忍著痛 和你挥手 不答应你任何要求      Am                   D 因為对你有爱  就不能成為朋友     CM7         Bm      Am          G 你要為我幸福地活著  全心全意爱爱你的人   C           D          G 只有你快乐   我才有我的人生