G D Em Bm 等你爱  我     C       Am    G 哪怕只有一次也就足够    G D Em Bm 等你爱  我     C       D     G 也许只有一次才能永久     G       D 可能是我感觉出了错   Em      C 或许是我要的太多   Em      C     D 是否每个人都会像我     G       D 害怕相见的人以走了     Em    C 也许从未曾出现过   Am      C     D 怎样去接受才是解脱     G D Em Bm 等你爱  我     C       Am    G 哪怕只有一次也就足够    G D Em Bm 等你爱  我     C       D     G 也许只有一次才能永久     G       D 是否爱情都会有折磨   Em      C 可我不承认这么说   Em      C     D 注定等待你我以足够     G       D 所以放心才能更快乐     Em    C 当你有一天对我说   Am      C     D 我一样会在这里等着