Am    我听到孤单的脚步 Em    Am 匆.匆.走过 Am 我看到你的.眼泪 Dm    Em 在悄悄的.滑.落 Am      你一个人的.寂.寞 Em     Am 让月光.褪.色 Dm   忧伤把我的相思 Em   Am 全部都淹没 Am 我听到鲜花在眼前 Em   Am 慢.慢.凋落 Am 我看到我的.太阳 Dm    Em 在黑暗中.沉.没 Am 你一个人的.思.念 Em    Am 把夜空.划.破 Dm  无奈让我的心痛 Em   Am 何时能愈合 Am 我是那一个 Em     Am 忧伤的天.蝎座 Dm      G       Em 离开你是我今生犯下的错. Am 亲爱的你.呀 Em    Am 可不可以原.谅我 Dm   让我深深的埋.下 Em   Am 我心底的苦.涩 Am 我是那一个 Em   Am 忧伤的天.蝎座 Dm     G      Em 今生的缘分要和你檫肩而过   Am 亲爱的你.呀 Em   Am 可不可以忘.记我 Dm  让我永远的留.下 Em   Am 你曾经的洒.脱  ..