Em… Em            C     D           Em 未曾後悔 是甘心决定 莫问那可注定 Em            C     D           Em 若然是错 从不加理会 命运究竟未明 D           Em      D           B   现实理想难分得清楚 未让两手分开       Em          C       B         Em  *人生虽短暂 无悔共你 穿梭天边与海岸       Em          C       B       Em   重温的景象 零碎渐淡 真心你莫忘记 Em            C     D           Em 自由被困 望一一领会 浪漫片刻足够 Em            C     D           Em 望原谅我 未给一句话 独自去闯尽头 D             Em        D           B   怒问世间 情怎可得瞬间 尽是困忧不息 Repeat *  |: Em  |C  |D  |B  😐 Repeat * *