Em     C      G     D  我接近梦的边缘不惜放弃一切 Em     C      G     D 只有对你的誓言让我辗转难眠 Em     C      G     D 这细雨疯狂不过就在一瞬之间 Em      D    哦~毁灭      Em oh girl        C       Em 我依然闻到茉莉香      C oh girl        G     D 你是否别来无恙 Em  D 我回来   C       G 会带着一身光彩 Em  D 你还在   C       G 一辈子我相伴     Em   D 等着我回来   C       G 跟漂泊一刀两断 Em  D 你还在   C       G 就永远不分开