Key: G G       D   D       G     C 難分真與假  人面多險詐 G         Bm      C         G 幾許有共享榮華  簷畔水滴不分差 G       D   D       G     C 無知井裡蛙  徒望添聲價 G       Bm      C   D     G 空得意目如麻  誰料金屋變敗瓦 G   D     Em  Bm    Bm  G     Em  D 命裡有時  終須有    命裡無時  莫強求 G       D   D       G     C 雷聲風雨打  何用多驚怕 G         Bm      C   D     G 心公正白璧無瑕  行善積德最樂也 G   D     Em  Bm    Bm  G     Em  D 命裡有時  終須有    命裡無時  莫強求 G       D   D       G     C 人比海裡沙  毋用多牽掛 G         Bm      C   D     G 君可見漫天落霞  名利息間似霧化 By 小 龍龍