AM             DM 在爱与恨的边缘 我们用谎言作伴  C           FM      GM 忽略了 欺骗的背后是背叛  AM               DM 一无所有的那些年 我们靠誓言取暖    C          FM      GM  而忘记了 时间能让一切都改变  AM         EM 美好的记忆 像落叶般风中散  FM          G 世界瞬间成碎片  C               G      FM        C 这次是我让你伤了心 才会被惩罚断了情      FM            C        FM      GM             让你找到一个确定的理由 宣判我俩的死刑      C           G      FM        C 这次是我让你伤了心 才会被惩罚失去你      FM          C        FM    G   C 悔恨将深深烙在我生命 终生遗憾如影随形  AM    EM 沉醉与清醒的两端  AM           E 错一步 堕入深渊