Em        Em    Em            Em 我地呢班打工仔  通街走糴直頭係壞腸胃 Em          Am            Am              Em 搵果些少到月底點夠洗﹝奀過鬼﹞  確係認真濕滯 Em      Em            Em               Em 最弊波士郁D發威﹝癲過雞﹞ 一味係處係唔係亂咁吠 Em          Am            Am            Em 郁親加薪塊面挪起惡睇﹝扭晒計﹞你就認真開胃 G     Em      C       D7 半斤八兩  做到隻積咁既樣 G     Em      C       D7 半斤八兩  濕水炮將點會響 G     Em        C       D7 半斤八兩  夠薑呀?鎗走去搶 G       Em       C       D7 出左半斤力   想話羅番足八兩 G       Em        C       D7    Em 家陣惡搵食    邊有半斤八兩咁  理想﹝吹漲﹞ Em       Em     Em          Em 我地呢班打工仔  一生一世為錢幣做奴隸 Em          Am            Am              Em 果種辛苦折墮講出嚇鬼﹝死俾你睇﹞咪話冇乜所謂 G     Em        C       D7 半斤八兩  就算有福都冇你享 G     Em        C       D7 半斤八兩  重慘過滾水淥豬腸 G     Em      C       D7 半斤八兩  雞碎咁多都要啄 G       Em      C       D7 出左半斤力  想話羅番足八兩 G      E        C      D7    Em 家陣惡搵食  邊有半斤八兩咁  理想﹝吹漲﹞ Em       Em     Em          Em 我地呢班打工仔  一生一世為錢幣做奴隸 Em          Am              Am            Em 種辛苦折墮講出嚇鬼﹝死俾你睇﹞咪話冇乜所謂 By 小 龍龍