G             Em 我的眼睛叫做迷惑 c             G 我的心情叫做失落 G             Em 我的愿望叫做解脱 c              G 我的眼泪叫做述说 Am             D 按耐不住叫做脆弱 C             D 呐喊很久叫做沉没 Bm           Em 承受不了叫做寂寞 C             D 我的现在不知所错 G             D 你喜欢的会有几个 Em            Bm  是一个两个还是很多很多 C            G 你喜欢的会有几个 C             D 是两个三个还是更多更多 G 有没有我