Em         Bm          D      Em 我的脚步想要去流浪,我的心却想靠行,             Bm         D       G 我的影子想要去飞翔,我的人还在地上,     Bm          D      G      Em 我的笑容想要去伪装,我的泪却想投降,             Bm         D       Em 我的眼光想要去躲藏,我的嘴还在逞强。 Em                 Bm         Am 我这样的男人,没有你想象中坚强,我               D       G        Em 这样的男人,在人世间飘荡,如果你宽       C       Bm      D  G 容的胸膛,是我停泊的海港,让我在梦               D       Em 和现实之间找到依靠的地方。