1=G 4/4    G           Bm     C      D 你问我爱你有多深  我爱你有几分     Em          C    我的情也真  我的爱也真     A       D 月亮代表我的心    G          Bm      C     D 你问我爱你有多深  我爱你有几分     Em          C 我的情不变  我的爱不变     A   D   G    月亮代表我的心    G      Bm      C       G   轻轻的一个吻  已经打动我的心    G      Bm      C       D 深深的一段情  教我思念到如今    G           Bm     C     D 你问我爱你有多深  我爱你有几分     Em          C 你去想一想  你去看一看     A   D   G 月亮代表我的心