A          E      静止了 所有的花开 A2         D 遥远了 清晰的爱 Bm7        F#m 天弥漫 爱却更喜欢 D          Bm7    E 那时候 我不懂这场爱 A          E    你喜欢 站在那窗台 A2         D 等好久 都没再来 Bm7        Cm7  F#m 彩色的世界染上空白 D       E   A 是你留的泪晕开 A        不要你离开 E       A 距离隔不开         D  思念变成海 E       A 在窗外拣不来         D 原谅说太快 E       F#m 爱成了阻碍         Bm7      D   E 手中的风筝放太快 回不来 A  不要你离开 E      A 回忆划不开        D 剪你的宠爱 E      A 我在等待从来        D 天空仍在蓝 E     F#m 那挨着大海        D 情歌被打败 E      A 爱已不存在  ..