G            D/#F     Em 回忆充满整个房子 我们的住处       C  G         Am             Em 围困我笑也不会茶也不思 一个人 恍恍又惚惚       C               D 相爱的国度里 沒有人居住 G            D/#F     Em 回忆混乱我的脚步 阻碍了出路        C       G        Am              Em 证明了你的自私你的贪图 残忍的 看着我无助        C              D 平淡的回应我 虛假的无辜   G    D/#F 痛彻心扉 记忆的伤一寸一寸像你的冷酷   Em   Bm        否定我 这些日子以來的付出           Em   Bm  (告诉我 不再需要有我来保护)  C    G 不能睡的痛楚 不知名的愤怒    Am         D      G 不能上訴 只能安靜的痛哭