C         G 我把我心都交给了你 AM        EM 而你在梦中却喊着他 F         EM 就在你梦醒的时分 F         G 眼里还在含着泪花 C         G 是什么让你爱上了他 AM        EM 难道他比我对你好吗 F         EM 如果真的会是这样 F         G 我也会把你放心地爱 C         G 我爱你你却爱着他 AM        EM 我的为你的心都碎了 F         EM 是不是只有忘记我自己 F         G 我的泪才不会如雨下 C         G 我爱你你却爱着他 AM        EM 这场游戏我真的累了 F         EM 你可曾想过我的感受 F         G 这样地对我公平吗