C     D       Bm  Em 再一次拨了电话还是没有回应 C     D      G 再一次等待著奇迹 C     D       Bm  Em 再一次想了又想不通为何自己 C     D      G 再一次挥霍叹息     Em      Bm 我真的真的逞到了底 C       G 自己都很难相信     Em      Bm 她就是一次一次一次一次 C       G 仍来到这结局       G     D 又被我搞砸了又搞砸了   Em      Bm 又伤了她的心     C     G  她流下一颗泪滴     C         D 我后悔到不能呼吸       G     D 又被我搞砸了又搞砸了   Em      Bm 怎样才能回去     C     G 我下定所有决心     C         D 只要能够让她的心       G 重新开启  ..