C            Em       F          G 你以前 有多少温柔 全给了我的爱与哀愁 不说话 用回忆暖手 往事像穿过心的急流     Em         Am        多年以后 翻开了难忘的感受  旧地重游 时间是流动的沙漏 F               G  在写你的那页停了很久 越是熟悉越是叫人心理难受 (还记得你为我呐喊为我加油)   C           Em    Am  你是我身后第一百条河流 你是我身后第一百条河流   F   G       C 第一个流过心头 第一个被我保留       F     G 那时候东奔西走 漫长的人生道路     Em      Am 就算什么也没有 就算有再大成就  F             G  还有一个人为我默默的守侯 被一个人挂念已足够 献给我深爱着的却不爱我的你 QQ:188086356.多多指教!