Em                 Dm 好像就从那一个夜晚开始        C      Dm     Em 下起雨一直没有放过晴     Dm 我勾着那把伞        Dm    Am 漂浮在人群里     Am  Dm       Em 慢慢的以为身边还有你 Em                 Dm 小气的用着那些你的记忆      C  Dm       Em 一点点就够我看到彩虹     Dm 全世界的颜色     Dm    Am 全留在你那里      C  Dm       Am 我只有不断一直淋着雨       Am  Em 我相信我爱你      Dm     Am 蒙上眼手交给你     Dm      Am 慢慢的安心在黑暗中 Am        Dm 共有一双眼睛       Am    Em 我要不断的爱你     Dm      Am 不断拼凑了自已     Dm    Am        Am 生命中所以好不好的过去 C       Dm      Am 仿佛都在等我遇见你 (歌谱中有许多地方不太清楚 若发现错误 请大家多谅解!! 茂儿.)