C          Em    F      G   C        Dm         Dm      C            G 天上的云是我的心,风吹过漂流不定,谁能用真心,谁能用真情,让我的心不再象浮萍 清晨露珠是我的心,转眼消失无踪影,谁能用真心,谁能用真情,留住我的新,挽住我的   G C       Am        Em  F       G     C       Am       Em       F      G     真情。 我要告诉天上的风,轻轻吹散我心中的云,我要抓住露珠的心,陪我从黑夜到黎明;       Am       Em      F  G       C        Am       Em      F    G   C 一片远代表着一片情,一颗露珠代表一颗心,风吹云散你我两分明,露珠化成我的心情。