C# key —->D Key    capo 1  C                 G          Am   Am/G    F    回家的路总是很远 话少得很可怜                   C                  Dm     G    一个人的晚餐 都是孤单的滋味 C                  G          Am    Am/G    F    看见身边重复上演 属於我们的画面                 C                    Dm     G    选择逃避的眼 怎麼还是会流泪    key D  removed capo   C                 F         G    C  (D G A D)  * 爱著你的每一天 你就是我的世界  Am           Dm                  F G  (Bm Em G A )    那时候还以為   我就爱这一遍    C                 F          G  C  (D G A D)   # 没有你的每一天 快乐离我好遥远  Am          Dm                F  G  C  (Bm Em G A D)    心已随你走了 还能用什麼感觉    Ending : Dmaj7   D C                 G           Am    Am/G  F    我捨不得睁开眼睛 害怕身边没有你             C                   F G    也许在梦境裡 是我们最近的距离 C                 G          Am   Am/G  F    想念你温热的手心 冷风裡把我握紧            C                     F  G    当冬天又来临  这温度该怎麼延续 F                      G              C Am    谢谢你曾经爱过我 给我最美的经过                 Dm           Dm7          F     G  G#    key changed to D    但生命最爱被剥夺 未来的路该怎麼走      Ha~