D                   Bm 想要有直升机 想要和 飞到宇宙去       G                   A 想要和 融化在一起 融化在银河里                 C 我每天每天每天在想想想想着               Bm 这样的甜蜜 让我开始相信命运 Am                C    D 感谢地心引力 让我碰到         G 漂亮的让我面红的可爱女人       Em 温柔的让我心疼的可爱女人        C 聪明的让我感动的可爱女人        D 坏坏的让我疯狂的可爱女人     G                   Em 世界这样大而我而我只是只小小小的蚂蚁      C                   D 但我要尽全力全力全力保护