C       C      G  Am 我呼吸 我感觉 我存在    F       C      Dm7     G 我欢喜 我悲哀 我有情有爱    C      C     G  Am 命运在我面前横摆    F       C      G 理想回荡在我胸怀    E7             AmC G 现实的世界充满无奈    F              G 我又何必空自伤感    F        C       G    Am 打起精神任何困难我来排    F        C       G    Am 提起脚步路途崎岖也得迈    C       G      Em  Am 我呼吸 我感觉 我存在    F       C      G      C 我欢喜 我悲哀 我有情有爱