G           Em    C           D 在送你上车以后  我独自站了好久 G           Em    C           D 雨像一整夜的梦  痛却怎么也不走 Em              Bm     C                G D 猜不透是那里出了错  或许只是该结束的时候 Em              Bm     C                 D 想起你那句还是朋友  为什么我竟如此痛在心头 G               Em            Am 如果你在寂寞的时刻却听见我这首歌           D 你眼眶是否会发热 G               Em            Am 如果你在快乐的时刻却听见我这首歌           D           G 你心里是否会有一点舍不得 泪不会轻易地流  你也用不着歉疚 爱就像覆水难收  情又有谁能强求