G         C            D       G   Bm Em 好想好想和你在一起 和你一起数天上的星星 Em      C   D 收集春天的细雨     G         C            D     G 好想好想和你在一起 听你诉说古老的故事 Em      C     D C D 细数你眼中的情意     G         C          D     G 好想好想和你在一起 并肩看天边的落日 Em    Am      D 并肩听林间的鸟雨 G     C  D     G Bm Em 好想好想 好想好想 Em      Am      D 好想好想和你在一起     C     G      C     G 踏遍万水千山 走遍海角天涯 C           G 让每一个日子都串连成     C 我们最美丽   D       G 最美丽的回忆