C                   AM  F                    G 电话里传来你伤心的话语,可怎么问你都不舍得说出去。 C            AM   F                  G  我知道现在的心情,可你总不愿意找个人关心 C                     AM  F                G   我在伤心的时候总有你安慰,你的关怀也总叫我陶醉。 G     C   F                 G 别在伤心,远方有个人在为你担心。    G     C    F                 G 别在伤心,你的心情也牵动着我的心 F               C                F              G   G     C 希望听到这首歌,今后心情好一些,把烦恼全都通通抛掉。别在伤心