Dm                     C 人潮人海中, 有你有我, 相遇相识相互琢磨. Dm                    C                 Gm  人潮人海中, 是你是我, 装作正派面带笑容. 不必过分多说,               bB            A   Gm  自己清楚, 你我到底想要作些什么. 不必在乎许多, 更不必难过,  bB                A    bB        C             bB  终究有一天你会离开我.. 不再相信, 相信什么道理, 人们已是如此   F C bB        C             bB            C   Dm  冷漠, 不再回忆, 回忆什么过去, 现在不是从前的我. 曾感到过 Am    bB         C    Dm        Am  bB  寂寞, 也曾被别人冷落, 却从未有感觉, 我无地自容….. Dm Am bB C Dm Am bB C …