#A         C        F 不知什么让我在梦里寻找   #A        C         DM 寻找一个渴望温暖的依靠   #A         C         F 对着天空让我静静的微笑   #A          C     DM 笑这一个永不牵强的拥抱   #A    C      F      DM 你带的手表和你选的外套   #A    C             A 你背的背包我只想悦乖悦好   #A       C       A     DM 我会给你欢笑我喜欢看你的笑   #A           A 愿我们   一直到老    #A       C       A        DM 生命中有你就好  你是天使的微笑   #A         C          A 哼着幸福的音调 就算什么都不要   #A         C    A          DM 只要有你就好 你是香水般的味道   #A          A 我心中 你在闪耀   C     DM 有你就很好  ..