G             Em   D    人生的风景 亲像大海的风涌        Bm         Em    有时猛 有时平        C         D    亲爱朋友你著小心    G             Em       D    人生的环境 乞食嘛会出头天        Bm        Em    莫怨天 莫尤人        C   D7     G    命顺命歹拢是一生        Em         D    一杯酒 两角银        Em        D    三不五时嘛来凑阵        Bm        Em    若要讲 博感情        C   D    我是世界第一等        Em         D    是缘分 是注定        Em      D    好汉剖腹来相见        Bm         Em    无惊风 无惊涌         C   D    有情有意好兄弟    G    短短的光阴    Em   D    著趁少年时        Bm        Em    求名利 无了时        C   D7   G    千金难买好人生