A                     E   E          E7        A 我是你闲坐窗前的那棵橡树 我是你初次流泪时手边的书   D         E           A   E          E7        A   我是你春夜注视的那段蜡烛 我是你秋天穿上的楚楚衣服 A                  E       E          E7       A   我要你打开你挂在夏日的窗   我要你牵我的手在午后徜徉  D         E           A   E          E7       A 我要你注视我注视你的目光 默默的告诉我初恋的忧伤  A      D      A       E  A      D     A     E 这城市以摊开他孤独的地图 我怎么能找到你等我的地方 A      #C     D      A    D    A        E     A  我像每个恋爱的孩子一样   在大街上琴弦上寂寞成长