G                Em             C     Am  D               问我欢呼声有几多 问我悲哭声有几多 我如何能够一一去数清楚     G              Em            C    Am     D7     G 问我点解会高兴 究竟点解会苦楚 我笑住回答 讲一声 我系我     C          D       G  Em  D       G 无论我有百般对 或者千般错 全心去承受结果   C          D       G  Em  D       G 面对世界一切 那怕会如何 全心保存真的我      G              Em                C        D 问我得失有几多 其实得失不必清楚 我但求能够一一去数清楚     G                 Em              C         D     愿我一生去到终结 无论历尽几许风波 我仍然能够讲一声 我系我      C         D      G 我仍然能够讲一声 我系我