G   Em      C       D 没有共产党就没有新中国 G   Em      C       D 没有共产党就没有新中国 G    C  D       Em 共产党他辛劳为民族 G    C  D       Em 共产党他一心救中国 G       Em   D      C 他指给了人民解放的道路 G     Em   C    D 他领导中国走向光明   G       Em 他坚持抗战八年多   C           D 他改善了人民的生活   C         G 他建设了敌后根据地   Em        C   D 他实行了民主好处多 G       D    C      D    没有共产党就没有新中国 G        D  Em      G  没有共产党就没有新中国  ..