Dm                C 记忆很讨厌黏在我心中      G    C 不肯走多少年 Dm                C 如果我自愿试管里的我      G     E 多安全多危险     Dm 拿我做实验一天     Dm 刺我这颗心一剑     C          G       C    Dm 让我变成另外一个样子让你可以选     C          G       C    Dm     思念生了一场重病之后能值几个钱 Dm        E 我用几个昨天 Dm        E 换你一句随便     Dm  拿我做实验一天     Dm 偷我这名字一年     C          G       C    Dm 你说不然那就这个样子别浪费时间     C       G        C    Dm  但也许我对孤单一直没有豁免权 Dm        E 我终於也了解 Dm            Dm 爱情永远不是科学  ..