C 斜阳里气魄更壮     G         斜阳落下心中不必惊慌     F                 C 知道听朝天边一光新的希望 Am          F G             Am 互助互励又互勉那怕去到远远那方 Em                Am 前程尽愿望自命百练钢       Dm       Em          Am   泪下抹乾敢抵抗高山攀过望远方 Dm            Am Dm        Am   小小苦楚等于激励 等于苦海翻细浪 Em      Am      Em        Am 藉着毅力恃我志气总要步步前望