Em           G 是什么让你流泪   G      Cm       G 是不是因为我的不对  Em              Cm 昨天的放纵今天的后悔  Dm    Cm        G 事到如今不敢再面对  Em           G 你爱的无怨无悔  G      Cm      G  我的心因此更加羞愧  Em              Cm 我让你流泪也让你心碎  Dm     Cm       G   可你坚持爱我不后悔  G        Dm 擦干你的泪水  Cm       G 不要为我伤悲  Em           G 未来的日子里我不会  Cm   G    Dm 不会再往下坠  G        Dm 不再迷惘沉醉  Cm      G 不再有家不归  G       Dm 擦干你的泪水  Cm       G 不要为我伤悲  Em 明天的日子里  G      Cm    G 我一定与你相随  G             Em 说过才知道你的可悲  G             Dm 爱过才知道你有多美