Am             Em 你就象那冬天里地一把火     Am            Em 熊熊火焰燃烧我地心窝     Am          Em  每次当你来到我身边    Am     Em  火光照亮了我     G       Em 你地大眼睛是又亮又闪烁 Am            Am 就象天上星星中最亮地一颗     Am    Em 你就象那一把火     Am     Em 熊熊火焰燃烧了我     Am   Em   你就象那一把火     Am   Em 火光照亮了我