D       F#m     G     Em    A7    回看那半醉的你 沉沉睡了 还留下是我的半首歌谣        G       A7        D   F#m Bm    Em          A7    情怀乱 夜已深 期望在世界没破晓 跟你一世 同在这宵      D       F#m     G       A7    无法说最爱的你 如何重要 茫茫路 在半生          D   F#m Bm    Em        A7          D    其实像有你没缺少 珍惜 仍然共你的 分分秒秒   我们欢迎您转载曲谱,但请保留我们的地址!