A               D            A                   E 我不知是否应该吧一切看得开   丢掉往日的冲动清醒地面对现在 我不知是否应该把脚步再放慢   看看周围的人们寻找生活的答案 A             D              A                   E     A 我不知是否不该想的太明白     平静的默默等待你会让自己回来 我不知是否不该活的太明白     等你把一切看清你会让自己回来 A               Bm              Cm(4)           D           E 一次次的善意欺骗我却装做看不出来不管是否出于无奈不要放纵的太快       D   E     A           D           E               D 玩够了没有我不想再等待玩够了没有你心何时才能收回来玩够了没有 E     A   Fm      Bm    E         A 我不想再等待玩够了没有清你把诱惑赶开