G          C  D         G  EM        AM           愛上了一個人 能夠為她犧牲 就算付出了生命 C          D  G         C  D          G 我甘心為了妳 兩個人在一起 分享愛的命運 EM       G D/#F EM C      D G              C 永遠都不會忘記 我們生活點滴 妳是我最深愛的女人 D           G     EM            AM     妳有最美麗的嘴唇 妳擁有最動人的眼神   C             D    G             C 妳帶給我幸福和快樂 我是妳最深愛的男人   D           G     C         D           G 我的愛絕對是永恆 做什麼都值得 愛上了一個人 转载请注明湖南吉他网,谢谢:)