F                     Am        Dm   bB 别哭,我最爱的人,今夜我如昙花绽放,在最美的一  Am  Am Gm   C    F 刹那凋落,你的泪也挽不回的枯萎,别哭,我爱的   Am   Dm bB    Am Dm 人,可知我将不会再醒,在最美的夜空中眨眼,我 bB C7  F     Am 的梦是最善良的心花。是否记得我骄傲的说,这世  (闪亮的星光)是否记得我骄傲的说,这世 Dm  C      bB     Am  Dm Gm 界我曾经来过,不要告诉我永恒是什么,我在最灿 界我曾经来过,不要告诉我成熟是什么,我在刚开   F 烂的瞬间毁灭。 始的瞬间结束。