G         Em 忘了有多久再没听到你       C         D 对我说你最爱的故事       G         Em 我想了很久我开始慌了       C         D 是不是我又做错什么       Bm          Em 你哭着对我说童话里都是骗人的       C         D             我不可能是你的王子       Bm          Em            C         D 也许你不会懂从你说爱我以后我的天空星星都亮了                 G           Em 我愿变成童话里你爱的那个天使       C     D       G 张开双手变成翅膀守护你       C       D      G   Bm  Em 你要相信,相信我们会像童话故事里     C     D    G 幸福和快乐是结局     C     D   G 一起写我们的结局