#Fm E D #Fm #Fm                 E 大雨不停的下,心中有许多牵挂, D                  #C 大风不停的刮,让我心乱如麻, #Fm             E 你的香味好像那朵枯萎的玫瑰花, D                 #C 要在你的耳边唱那首冲动的惩罚,   #Fm             E 我说我爱你真的不是欺骗你的心,    D              #C 我说我爱你只想让你回心转意, #Fm              E 如果有天会找到你爱已经枯萎, D               #C 如果有天可以再会不需要安慰。 #Fm             E 命运就像老天给我那么多机会。 D                #Fm 命运确定让我再流泪。  #Fm E D #Fm 网站扒谱 ..