Am        Em   Am        Em 后视镜裡的世界 越来越远的道别       C            Bm 你转身向背 侧脸还是很美 Em      Am           D 我用眼光去追 竟听见你的泪 Am        Em   Am        Em 在车窗外面徘徊 是我错失的机会       C              Bm 你站的方位 跟我中间隔著泪   Em      Am             D 街景一直在后退 你的崩溃在窗外零碎       C              Bm 我一路向北 离开有你的季节 Em    Am            Em 你说你好累 已无法再爱上谁       G     C        Bm     Em 风在山路吹 过往的画面全都是我不对     Am       D     G 细数惭愧 我伤你几回