Em 有的时候急急忙忙袜子会反穿 G 有的时候真的很想明天再洗碗 Am 算我太迷胡 还有点偷懒 B7 不要计较 偶尔让我撒骄会怎样 Em 有的时候一句话你说了三四遍 G 偏偏隔壁桌的女生个个美如仙 Am 忍不住分神 偷偷看一眼 B7          Em 你动不动就翻脸         Am 我还是爱你的  D          G 即使你有点大女人 Em        Am 既然说过要让你三分   Am            B7 也没有什么好跟你争         Am     D         G 我还是爱你的   你那是什么眼神 Em         Am 不要在心里 偷偷算计     Am        B7 你说来说去只是要证明再证明我最爱你 Em              像我这种男人你要懂得珍惜 G 偶尔一点软言细语说来听听 Am                      B7        Em 眼一睁一闭 不要太挑剔   要爱就要欢喜