E     B        #Cm    #G    习惯幕起幕落 总以为明天还多    A    E      #Fm    B      沒想到这笑脸 会让我难过     E     B        #Cm    #G  Rep:习惯一起走过 沒想你不在的生活    A    E          #Fm    B   泪雨也是阳光闪烁 是避风的角落      A    B     E 离开会成 最美的洒脫     #G          #Cm     眼是心的守诺 我和你不逃过     A            B 你是我一辈子的收获 E  B #Cm #G    难说再见      A       B      E   AB 你的微笑遗落在我眼前 E  B #Cm #G 难说再见     A       #G        永远不忘转身瞬间 A       #Fm  B   A  B   E 海阔天空在明天  再相见  ..