C    Em      Am  F          G3   C 你 那温柔的声音 深深的触动 我的心灵 F    Em           C      Am 是否人那麽的坚定 不要任何的感情 Em           Am     G3 我反复问自己 怀疑自己的决定 C  Em      Am      F           G3   C 爱 悄悄掠过我的心 让我不轻意的 牵动了情 F       Em         C        Am  终於推翻自己的决定 好想好想占有你 Em        Am        G3 你心里可曾有我的一点一滴 C   Em F        Dm 想 爱 却怕你受伤害 F       Dm      F       C 想为你度身缝裁 却怕你一再更改 C  Em F         Dm 想 爱 又怕你不想爱 F         Dm          F    G3    C 如果思念放未来 爱情的天空 仍豁不开 C  Em      F 想 爱 把天色都想白        F         C 谁能告诉我 如何去爱