Em             G 说好了不回头不想承诺 BM 缘份尽了你别过头 AM        EM  如果还有什么值得我逗留 C         D 我想是你爱过我 EM          G 只是路无尽头都是路过 BM 什么感受我能带走 AM           EM 眼泪可以不流心碎不能救 C      D        G       BM 看我能否得自由当我松开你的手 EM       BM  一些风沙哽住眼眸 C            D 爱你最后一幕却模糊带过 AM       D 不让疼痛有路追究 EM      我不后悔我曾爱过 C         G 只是天涯从此寂寞 AM           BM 远去的渡口彼岸的灯火 C           D 人在河流只许漂泊 EM 我不后悔被你爱过 C           G 只是不能爱到最后 AM         BM 短暂的幸福拥有就足够 C     D        EM 只要舍得就会快乐会快乐